Chơi gì ở Quảng Ninh vào mùa đông?

<br /> Chơi gì ở Quảng Ninh vào mùa đông? – Infonet <br />Quảng Ninh buồn lắm, không tắm biển, chỉ ngắm Vịnh ăn hải sản rồi về? Quan điểm đó đã xưa rồi. Quảng Ninh bây giờ có cả một trời khám phá đủ để khiến bạn phải ngạc nhiên vì sao mình không biết đến điều này sớm hơn chứ.


Biên tập: NEWS88 tổng hợp từ nguồn tại đây

Xem thêm:  Ngẩn ngơ vẻ đẹp mê hồn mùa thu trên đỉnh núi Phú Sĩ